Hiện nay, đa số các doanh nghiệp dựa vào tỷ lệ vòng quay tổng tài sản để đánh giá khái quát về hiệu suất quá trình hoạt động của doanh nghiệp của mình. Vì thế, trong bài viết sau đây, vaytienonlinenhanh sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về vòng quay tài sản, cùng tham khảo qua nhé.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản là gì?

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản được dùng để đo lường cho giá trị doanh thu hay doanh số của doanh nghiệp so với giá trị tài sản của doanh nghiệp. Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản được sử dụng giống như một chỉ số thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản của một doanh nghiệp nhằm giúp công ty tạo ra lợi nhuận.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản là gì?

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao thì đi chung với việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp đó vào các hoạt động kinh doanh càng hiệu quả. Và ngược lại, doanh nghiệp đó có số vòng quay tổng tài sản thấp thì kết quả cho thấy doanh nghiệp không sử dụng tài sản hiệu quả để tạo ra doanh số cho đơn vị.

Từ đó, ta có thể thấy được rằng, vòng quay tổng tài sản được hiểu là một chu kỳ tài chính và cũng là thước đo để thể hiện mức độ hiệu quả trong việc phát triển kinh doanh của công ty. Một doanh nghiệp khi đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thì tỷ số này sẽ cho biết với mỗi dòng tiền đầu tư vào sẽ tạo ra bao nhiêu dòng tiền mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp đó.

Tỷ số vòng quay tổng tài sản trong vận hành doanh nghiệp như thế nào là tốt?

Về cơ bản, doanh nghiệp nào có tỷ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao thì doanh nghiệp đó đang hoạt động tốt, đem lại hiệu quả, tạo ra nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi loại hình kinh doanh thì có tỷ số này sẽ khác nhau, phản ánh hiệu quả không giống nhau. Đặc biệt với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ thông thường như: tư vấn, giải trí, tổ chức sự kiện,… thì sẽ có xu hướng cao hơn so với những ngành khác.

Bởi vì khối lượng đầu ra của các sản phẩm trong những ngành này đa số sẽ cao, nhưng cơ sở tài sản (nhà xưởng, máy móc, tiền mặt, tài sản có giá trị tương đương tiền,…) lại nhỏ. Ngoài ra các doanh nghiệp trong lĩnh vực như tiện ích, bất động sản,… có cơ sở tài sản lớn nhưng tỷ lệ vòng quay lại thấp hơn.

Vì thế, việc so sánh chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện cho các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực hoặc có thể so sánh với hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp đó trong kỳ trước.

Công thức tính vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover Ratio)

Công thức tính vòng quay tổng tài sản

Công thức tính vòng quay tổng tài sản

Trong đó:

Doanh thu thuần: là doanh thu mà doanh nghiệp đó thu được sau khi trừ đi những khoản như: chiết khấu, giảm giá hàng bán, các khoản phụ cấp bán hàng và các chi phí liên quan đến thuế.

Tổng tài sản bình quân: là tổng số tài sản đầu kỳ cộng với tổng số tài sản cuối kỳ sau sau đó chia cho 2.

Các bước tính

 • Bước đầu tiên, để tính tỉ lệ vòng quay tổng tài sản của một doanh nghiệp, chúng ta cần xác định giá trị tài sản của công ty đó trên bảng cân đối kế toán vào đầu năm.
 • Sau đó, xác định được số dư hoặc giá trị tài sản cuối cùng của công ty vào cuối năm.
 • Cộng giá trị tài sản ban đầu với giá trị tài sản cuối cùng với nhau. Sau đó chia cho 2. Sẽ cho ra giá trị tài sản trung bình của năm.
 • Tiếp đến, tiến hành xác định tổng doanh số. Giá trị tài sản này sẽ được liệt kê dưới dạng doanh thu trong báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Bước cuối cùng, chia tổng doanh số hoặc doanh thu cho giá trị tài sản trung bình trong năm.

Ý nghĩa của tỷ lệ vòng quay tổng tài sản

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản của công ty thường được tính theo năm hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh nhất định. Và đây cũng chỉ là một chỉ số quan trọng được các công ty thường xuyên quan tâm phân tích qua nhiều kỳ.

Ý nghĩa của tỷ lệ vòng quay tổng tài sản

Từ chỉ số này, các nhà đầu tư kinh doanh có thể ước tính tỷ lệ hoàn vốn (ROI) khi thực hiện đầu tư vào tài sản,… Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp và tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì phải mua khối lượng lớn máy móc, trang thiết bị tốn rất nhiều chi phí.

Chỉ số này sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được kết quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như vận hành và phát triển so với những đối thủ cạnh tranh trong ngành. Từ đó, khắc phục được các chiến lược sử dụng tài sản, nguồn vốn sao cho hợp lý để tối ưu hiệu suất và doanh thu cho đơn vị công ty.

Chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động mà doanh nghiệp nên nắm

Để đánh giá và nắm rõ được tình hình doanh nghiệp đạt hiệu quả hay không, nắm bắt những vấn đề cần phải khắc phục trong việc vận hành thì doanh nghiệp đó cần phải đánh giá hiệu suất hoạt động, sự chuyển giao tài sản, hàng hóa, dòng tiền để xác định vòng quay tổng tài sản chính xác nhất. Thông thường các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh thể hiện qua các chỉ số sau:

Thứ nhất: Vòng quay hàng tồn kho

Việc quản lý hệ thống vòng quay hàng tồn kho sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ kiểm soát. Vòng quay hàng tồn kho này thể hiện số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong vòng một kỳ kinh doanh. Và xác định theo công thức tính như sau:

Vòng quay hàng tồn kho được xác định = Doanh thu / Hàng tồn kho bình quân.

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì thể hiện việc bán hàng của doanh nghiệp đó hiệu quả, không bị tồn đọng hàng hóa nhiều. Đồng thời, giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý hàng tồn kho. Nhưng trong trường hợp chỉ số này quá cao thì cũng sẽ ảnh hưởng vì không thể đáp ứng kịp thời những nhu cầu mà khách hàng khi cần gấp.

Thứ hai: Vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu thể hiện tình trạng quản lý công nợ của doanh nghiệp cũng như khả năng thu hồi vốn trong các kỳ hoạt động kinh doanh. Vòng quay các khoản phải thu được tính theo công thức:

Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần / Khoản phải thu bình quân.

Trong trường hợp chỉ số vòng quay càng lớn, chứng tỏ khả năng thu hồi nợ từ khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của doanh nghiệp đó rất tốt. Và ngược lại, chỉ số quá thấp, thì doanh nghiệp có khả năng chiếm dụng vốn, nợ chưa được thu hồi, sẽ gặp nhiều trục trặc với đối tác, nhà cùng cấp,… gây ảnh hưởng ít nhiều trong quá trình kinh doanh.

Thứ ba: Vòng quay tài sản dài hạn

Vòng quay tài sản dài hạn được hiểu là các loại tài sản như thiết bị, máy móc, nhà xưởng, nhà máy,… là những tài sản sử dụng dài hạn của doanh nghiệp. Vòng quay tài sản dài hạn được tính qua công thức:

Vòng quay tài sản dài hạn xác định = Doanh thu thuần / Tổng tài sản dài hạn bình quân.

Những hạn chế của chỉ số vòng quay tổng tài sản doanh nghiệp nên biết

Mỗi một chỉ số tài sản đều tồn tại những điểm hạn chế nhất định, và chỉ số vòng quay tổng tài sản cũng không phải ngoại lệ. Cụ thể là:

Những hạn chế của chỉ số vòng quay tổng tài sản doanh nghiệp nên biết

 • Không thể cung cấp toàn cảnh về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để có thể có được cái nhìn tổng thể và dựa vào đó để đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất, các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư cần kết hợp nghiên cứu chỉ số này cùng những chỉ số tài chính khác để đưa ra quyết định chính xác.
 • Có thể bị điều chỉnh do đơn vị công ty đó đã bán bớt hay luân chuyển các trang thiết bị, máy móc,… nhằm tăng chỉ số vòng quay tổng tài sản. Đồng thời, việc thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định cũng sẽ tạo ra các tác động tương tự.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời vụ, luân chuyển tài sản của doanh nghiệp trong thời gian ngắn hạn.
  Việc so sánh các tỷ số không có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp trái ngành bởi tùy vào đặc thù mà mỗi ngành nghề sẽ có yêu cầu về cơ sở tài sản khác nhau.

Cải thiện chỉ số vòng quay tổng tài sản bằng cách nào?

Vậy làm thế nào để cải thiện chỉ số vòng quay tổng tài sản của một doanh nghiệp? Hãy tham khảo một số cách cải thiện dưới đây nhé.

 • Doanh nghiệp có thể nâng cao tỷ lệ vòng quay tổng tài sản bằng cách dự trữ các mặt hàng sản phẩm có khả năng bán được cao trên kệ và chỉ bổ sung hàng tồn kho khi thật sự cần thiết. Cùng với đó, doanh nghiệp có thể gia tăng thêm thời gian hoạt động để tăng lượng khách hàng cũng như tăng doanh thu bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp Just In Time (JIT) trong mô hình Quản trị tinh gọn (Lean). Đây được xem là một cách thức nhằm mục đích giảm sự lãng phí và giảm thiểu tối đa hàng tồn kho, bằng việc đáp ứng đúng các nhu cầu của đông đảo khách hàng về số lượng sản phẩm, đa dạng chủng loại, địa điểm và thời điểm.

Kết luận

Qua bài viết trên, bạn đọc chắc cũng đã hiểu chi tiết hơn về vòng quay tổng tài sản, cách tính hay các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động ra sao của một doanh nghiệp. Hy vọng với bài viết chia sẻ của vaytienonlinenhanh.net trên mang đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích, chúc các bạn một ngày mới an nhiên.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận