Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định là gì? Một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu về vấn đề phân tích cũng như đánh giá doanh nghiệp. Chính vì thế, trong bài viết lần này, vaytienonlinenhanh sẽ chia sẻ đến cho các bạn đọc chi tiết về vòng quay tài sản cố định. Cùng tham khảo nhé!

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định là gì?

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định – Fixed asset turnover ratio (viết tắt FAT) chỉ số được các nhà đầu tư đánh giá, phân tích và xem xét, đo lường hiệu suất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó trong việc sử dụng tài sản cố định của công ty mình để tạo ra doanh thu như thế nào và đem lại những hiệu quả gì cho doanh nghiệp của họ.

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định là gì?

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định so sánh số liệu doanh thu thuần với tài sản cố định vận hành. Đồng thời đo lường khả năng tạo ra doanh thu thuần của công ty từ việc đầu tư vào các tài sản cố định như trang thiết bị, máy móc, nhà máy,…

Tài sản cố định được hiểu là một loại tài sản rất quan trọng trong doanh nghiệp bởi vì nó đem đến giá trị tài sản lớn và được sử dụng xuyên suốt trong nhiều chu kỳ hoạt động kinh doanh. Nếu như một doanh nghiệp có tỉ lệ vòng quay tài sản cố định cao, tương đương với việc công ty đó quản lý vòng quay tài sản cố định tốt, hiệu quả và chính xác khi đầu tư vào tài sản cố định để tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Vòng quay tài sản cố định (FAT) có khác gì so với vòng quay tổng tài sản?

Chỉ số vòng quay tổng tài sản cho biết được khả năng tạo ra danh thu của doanh nghiệp đó trong việc đầu tư vào tổng tài sản. Tổng tài sản của doanh nghiệp được hiểu là tất cả các nguồn lực mà doanh nghiệp đang sở hữu, và đó có thể là tài sản ngắn hạn hay là tài sản dài hạn và được thể hiện qua giá trị sở hữu thông qua việc chuyển đổi thành tiền mặt.

Đối với những doanh nghiệp trong ngành nghề thâm dụng vốn, chẳng hạn như ngành lọc dầu, ngành hàng không, ngành viễn thông,… thông thường chỉ số vòng quay tổng tài sản sẽ thấp hơn so với những ngành nghề khác. Bởi vì những ngày này đòi hỏi việc đầu tư về trang thiết bị, máy móc, nhà máy,… để có thể sản xuất ra các loại hàng hóa cũng như đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ. Và cụ thể vòng quay tổng tài sản được tính theo công thức:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/Tổng tài sản trung bình

Ví dụ: Chỉ số vòng quay tổng tài sản mà bằng 5,5 thì sẽ được hiểu rằng với mỗi dollar được đầu tư vào tổng tài sản trong doanh nghiệp đó sẽ tạo ra 5,5 dollar doanh thu.

Tóm lại, vòng quay tài sản cổ định cũng tương tự như vòng quay tổng tài sản, tuy nhiên chỉ khác là chỉ số vòng quay tổng tài sản cố định chủ yếu tập trung vào các tài sản cố định vì đây là loại tài sản chiếm tỉ trọng lớn trong doanh nghiệp. Vì thế đây được xem là “thước đo” mà các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp cực kỳ quan tâm để đánh giá hiệu quả mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio)

Để tính hệ số vòng quay tổng tài sản cố định, thông thường được xác định theo công thức như sau:

Công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio)

Trong đó:

Doanh thu ròng được hiểu là tổng doanh thu mà công ty đó thu được từ tất cả các nguồn sau khi đã trừ đi các khoản phí cho thuế, sản xuất, kinh doanh. (Doanh thu ròng = Tổng doanh thu – Tất cả các chi phí sản xuất, kinh doanh và thuế).

Tổng tài sản cố định trong công thức trên là số bình quân của tổng tài sản cố định hữu hình, có nghĩa là lấy tổng số dư đầu kỳ cộng cho số dư cuối kỳ sau đó tiến hành chia cho 2.

Tỉ lệ này sẽ cho ta thấy được 1 đồng tổng tài sản cố định khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp thì sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.

Ví dụ: Một đơn vị công ty A có tổng doanh thu 150.000 USD nhưng bị hao hụt 7.000 USD cho những sản phẩm bị lỗi, bị trả hàng lại. Tổng tài sản cố định trong công ty đó là 80.000 USD, nhưng trong đó có các khoản phí liên quan đến tài sản cố định vô hình là 5.000 USD, bởi vì loại tài sản cố định vô hình không nằm trong định nghĩa của vòng quay tổng tài sản cố định hữu hình (PP&E), sẽ được loại trừ vào tổng tài sản cố định. Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định tính đến thời điểm cần xác định theo công thức = ( 150.000 – 7.000) / (80.000 – 5.000) = 1,91 USD. Có nghĩa là mỗi 1 USD đầu tư vào tổng tài sản cố định, doanh nghiệp này sẽ tạo ra 1,91 USD doanh thu ròng.

Tại sao tỷ số vòng quay tài sản cố định lại quan trọng?

Tỷ số vòng quay tổng tài sản cố định luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì đây được xem là loại tài sản được chiếm tỉ trọng lớn trong một doanh nghiệp, như một “thước đo” mà hầu hết các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp đều quan tâm để đánh giá, phân tích và xem xét.

Tỷ số vòng quay tổng tài sản cố định cũng rất đỗi quan trọng với những đơn vị tổ chức vay mượn tiền với mục đích đầu tư. Tỷ số này sẽ cho họ biết được liệu rằng công ty đó có thể tạo ra doanh thu từ các trang thiết bị, máy móc,… để trả cho khoản vay mượn mà doanh nghiệp đã tiến hành vay hay là không.

Vòng quay tài sản cố định tốt là như thế nào?

Nếu một doanh nghiệp có tỉ lệ vòng quay tài sản cố định cao hơn so với những đơn vị công ty khác trong ngành thì điều đó chứng tỏ rằng công ty đã sử dụng tài sản cố định một cách hiệu quả và tốt hơn hẳn so với đối thủ để tại ra mức doanh thu cao cho doanh nghiệp của mình.

Vòng quay tài sản cố định tốt là như thế nào?

Tuy nhiên, việc vòng quay tài sản cố định thấp thì không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Bởi còn có nhiều trường hợp kinh doanh đã bán bớt đi các thiết bị, máy móc có giá trị của doanh nghiệp hay thực thi các chiến lược đầu tư vào kinh doanh mà có phạm vi bên ngoài doanh nghiệp.

Và đặc biệt, bạn cũng cần lưu ý rằng không có tỉ lệ và phạm vi nào là chính xác tuyệt đối cả. Để đánh giá một công ty có vận hành hiệu quả hay không thông qua việc tạo ra doanh thu từ đầu tư vào tài sản. Nếu muốn đánh giá tỷ lệ vòng quay tài sản cố định có tốt hay không thì doanh nghiệp cần phải có sự so sánh các tỷ số gần đây nhất với những kỳ hoạt động kinh doanh trước đó hoặc có thể so sánh với tỷ số của các doanh nghiệp tương đương khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

Cách đánh giá tỷ lệ vòng quay tài sản cố định hiệu quả & chính xác cho doanh nghiệp

Cách để đánh giá tỷ lệ vòng quay tài sản cố định một cách chính xác nhất cho doanh nghiệp hữu hiệu là cần phải đánh giá, phân tích và xem xét được số lượng tài sản cố định hiện có bình quân trong kỳ kinh doanh, phải thống kê theo từng nhóm, các loại tài sản cố định.

Khấu hao tài sản cố định là một trong các yếu tố chính dùng để xác định được giá trị thực còn lại của tài sản hiện hữu qua các năm. Nếu kiểm soát tốt khấu hao tài sản cố định sẽ giúp cho công ty quản lý hiệu quả giá trị còn lại và là tiền để tính chính xác bình quân tài sản cố định qua các kỳ.

Cách đánh giá tỷ lệ vòng quay tài sản cố định hiệu quả & chính xác cho doanh nghiệp

Đặc biệt lưu ý, việc đánh giá theo hình thức thủ công có thể khiến cho các chủ doanh nghiệp không thể kiểm soát được hoàn toàn về số lượng, mức độ khấu hao tài sản qua các kỳ. Dẫn đến việc tính bình quân tổng tài sản cố định không chính xác, nguyên dân bởi dữ liệu lưu trữ cập nhật qua các kỳ không được thực hiện chính xác. Điều này dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tính toán và đánh giá tỷ số vòng quay tài sản cố định.

Hầu hết các doanh nghiệp đều muốn kiểm soát tỷ lệ vòng quay tổng tài sản cố định, cải thiện tỉ lệ vòng quay theo hướng tăng trưởng qua các năm. Để thực hiện điều đó, doanh nghiệp cần quản lý hiệu quả lượng tài sản có giá trị lớn đang vận hành trong doanh nghiệp, đưa ra các kế hoạch đầu tư tài sản một cách hợp lý để sinh ra nhiều doanh thu nhất cho doanh nghiệp.

Hạn chế của việc sử dụng tỉ lệ quay vòng tài sản cố định

Trong những giai đoạn chậm phát triển, doanh thu bán hàng của doanh nghiệp có tỉ lệ thấp hơn theo các chu kỳ, vì thế tỉ lệ này cần được doanh nghiệp xem xét trong một vài khoảng thời gian khác nhau.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể thuê thêm một số đơn vị bên ngoài trong một vài giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh để giảm bớt sự phụ thuộc vào tài sản cũng như cải thiện tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cố định, trong khi đó vẫn cố gắng duy trì tốt dòng tiền ổn định và các nguyên tắc sản xuất kinh doanh khác.

Những doanh nghiệp có tỉ lệ vòng quay tài sản mạnh vẫn có thể mất tiền vì doanh thu được tạo ra từ tài sản cố định không thể hiện được tối đa tạo ra lợi nhuận bền vững và dòng tiền tốt.

Kết luận

Sau bài viết này, chắc các bạn đã nắm rõ vòng quay tài sản cố định là gì cũng như tầm quan trọng của việc đánh giá, phân tích và xem xét chính xác tỉ lệ vòng quay tài sản cố định. Hy vọng bài viết vaytienonlinenhanh.net đã cung cấp những thông tin giá trị cần thiết cho bạn, cảm ơn bạn đã theo dõi.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận